Contact us

Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng truy cập Trung tâm trợ giúp của chúng tôi. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi thường gặp về việc tạo tài khoản, xem và tải lên video cũng như duy trì kênh của bạn. Nếu bạn không thể tìm thấy những điều mình đang tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập Diễn đàn trợ giúp cộng đồng của chúng tôi. Bạn gặp phải lỗi? Hãy xem trang Các vấn đề hiện tại trên trang web của chúng tôi để xem danh sách các vấn đề đã biết mà chúng tôi đang cố gắng khắc phục.


I. Quan hệ truyền thông

- Phòng họp báo : Khu vực này chứa thông tin liên hệ truyền thông, thông cáo báo chí, cảnh quay bổ sung, câu hỏi thường gặp và dòng thời gian tương tác của chúng tôi.

- Chương trình đối tác : Nếu bạn muốn tham gia Chương trình đối tác YouTube, hãy truy cập trang thông tin của chúng tôi để tìm hiểu thêm về chương trình.

- Quảng cáo : Dù là một nhà quảng cáo AdAge 100 hay một nhà bán lẻ ở địa phương, ai cũng có thể phát chiến dịch quảng cáo của mình trên YouTube và tiếp cận cộng đồng video trực tuyến lớn nhất thế giới. Tìm hiểu thêm về kiến thức cơ bản về quảng cáo trên YouTube.

II. Bảo mật

- Vấn đề lạm dụng : Đối với bất kỳ vấn đề lạm dụng nào trên trang web, hãy liên hệ với chúng tôi qua Trung tâm chính sách và lạm dụng.

- Sự cố bảo mật trang web : Nếu bạn muốn báo cáo sự cố bảo mật xảy ra với trang web YouTube, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

III. Pháp lý

- Vấn đề bản quyền : Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền của video và cho rằng video đã được tải lên mà không có sự cho phép của bạn, hãy làm theo chỉ dẫn sau để gửi thông báo vi phạm bản quyền.

- Chương trình ID nội dung : Nếu bạn quan tâm tới việc tham gia chương trình ID nội dung của chúng tôi, hãy truy cập vào trang ID nội dung.

- Nội dung không phù hợp : Để báo cáo video không phù hợp trên YouTube, vui lòng nhấp vào liên kết "Gắn cờ" bên dưới video. Để biết chi tiết về chính sách của chúng tôi, vui lòng đọc Điều khoản dịch vụ.

IV. Thông tin liên hệ bổ sung

- Nhà phát triển : Nếu bạn là nhà phát triển hoặc quan tâm đến API của chúng tôi, vui lòng truy cập Khu vực dành cho nhà phát triển.

- Gửi nội dung bổ sung đến Google : Xem tất cả các cơ hội để phân phối nội dung của bạn miễn phí trên Google bao gồm các tiện ích, tìm kiếm sản phẩm, trung tâm doanh nghiệp địa phương và sách.

- Địa chỉ của chúng tôi : Bạn có thể liên hệ với YouTube theo địa chỉ bên dưới.